Confidențialitate

Politica de confidențialitate www.feraenaturae.com

Ultima actualizare: 07.11.2019

Compania S.C. FERAE NATURAE S.R.L. respectă preocupările dvs. legate de protecția confidentialitatii si a datelor personale în conformitate cu legislația în domeniu.

Acest document descrie modul în care FERAE NATURAE utilizează informațiile colectate despre dvs. atunci cand utilizati site-ul feraenaturae.com sau interactionați cu noi. Documentul vă permite să cunoașteți originea și modul de utilizare a informațiilor de navigare colectate prin cookie-uri și să vă exercitați drepturile și opțiunile în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, www.feraenaturae.com are obligatia de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Site-ul www.feraenaturae.com este operat de societatea S.C. FERAE NATURAE S.R.L., înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J8/2546/31.07.2019.

www.feraenaturae.com este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizata) ni le transmiteti.

Modificarea politicii de confidențialitate
Politica de confidențialitate poate fi modificată. În acest caz, vă vom informa prin modificarea datei din partea de sus a documentului prezent și, în anumite cazuri, vom emite notificări suplimentare. Vă invităm să vizualizati documentul privind datele personale și cookie-urile atunci când interactionati cu noi pentru a rămâne informat cu privire la practicile noastre de protectie a datelor cu caracter personal și la metodele pe care le puteți utiliza pentru a controla modul în care sunt utilizate datele dvs. personale.

Informația colectata
Colectăm informații cu caracter personal atunci cand are loc:

 • înregistrarea unui cont în magazinul online și gestionarea acestuia
 • plasarea unei comenzi în magazinul online
 • abonarea la buletinul informativ (Newsletter), a cărui conținut este furnizat pe cale electronică
 • intrarea în contact cu noi telefonic, prin e-mail, prin intermediul paginii magazinului online sau prin rețele sociale
 • participarea la o tragere la sorți, la o competiție, la o promoție sau la un sondaj de opinie
 • pe lângă informațiile declarate (de exemplu nume, prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon, etc.) există și informații colectate automat de sistemele noastre (de exemplu date de navigare, inclusiv linkuri și cookie-uri, sau date pentru a crea un profil de marketing pentru dvs. și pentru a vă putea oferi o experiență personalizată în interacțiunea cu magazinul nostru online)

Furnizarea informațiilor dvs. personale este voluntară. Cu toate acestea, in lipsa furnizarii informatiilor solicitate, total sau parțial, este posibil să nu vă putem oferi anumite produse, servicii sau informații.

Accesul și transferul datelor cu caracter personal
În general, datele dvs. personale sunt păstrate pe durata întregii relații cu noi și timp de trei ani de la încheierea relației noastre, atunci când sunt arhivate pentru a ne îndeplini obligațiile legale, sau sunt anonimizate pentru studii și statistici.
Cu toate acestea, păstrăm anumite date după ce contul dvs. este șters, atunci când o astfel de conservare este permisă prin lege sau atunci când este necesar pentru a gestiona disputele și revendicările.
În anumite cazuri, conform cerințelor legale, este posibil să păstrăm anumite date personale despre dvs., chiar dacă ștergeți contul sau dacă există o problema în legătură cu acest cont, de exemplu dacă există un sold negativ sau o solicitare sau un litigiu nerezolvat. În acest caz, datele necesare pentru rezolvarea problemei sau litigiului sunt păstrate pe durata disputei în limitele normelor privind statutul limitarilor. Alte date pot fi păstrate pentru studii și statistici după ce au fost anonimizate.
Datele cu caracter personal sunt transmise furnizorilor de servicii în timp ce este accesată pagina web feraenaturae.com. Informațiile sunt transmise în conformitate cu prevederile RGPD, doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate, atunci când există un acord din partea clientului și este valabilă până când acordul este anulat și o perioadă de timp după anulare, în conformitate cu legea.
Totodată, stocarea datelor cu caracter personal este posibilă pentru realizarea anumitor statistici, cercetări și îmbunătățiri a serviciilor.
În cazul achiziționării unui produs în magazinul online, datele cu caracter personal pot fi transferate, în funcție de alegerea clientului, serviciilor de curierat.
Datele de navigare sunt folosite pentru a oferi clienților o calitate mai bună a serviciilor, pentru analiza statistică a datelor și personalizarea magazinului online în funcție de preferințele clienților, precum și administrarea magazinului online.
Atunci când clientul este abonat la buletinul informativ (Newsletter) la adresa de e-mail a clientului, se vor trimite informații comerciale despre promoții și produse noi disponibile în magazinul online.
În cazul trimiterii unei cereri conform legii, vom furniza date cu caracter personal organelor de stat autorizate, în special unităților organizatorice ale Procuraturii, Poliției, Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Președintelui Oficiului Concurenței și Protecției Consumatorului sau Președintelui Oficiului Comunicațiilor Electronice.
Pot apărea transferuri de date în afara Uniunii Europene datorită circumstanțelor organizatorice sau localizarii unora dintre furnizorii noștri (companii de livrare, companii de web hosting, furnizori de servicii de plăți sau de securitate).

Drepturile dumneavoastra
Dreptul de a retrage consimțământul

 • Clientul are dreptul de a retrage orice consimțământ dat către S.C. FERAE NATURAE S.R.L.
 • Retragerea consimțământului nu are consecințe negative asupra clientului, dar poate împiedica utilizarea în continuare a serviciilor sau funcționarea acestora

Dreptul la opoziție

 • În orice moment, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, inclusiv celor de profil, dacă S.C. FERAE NATURAE S.R.L. folosește datele cu caracter personal în marketingul direct
 • În cazul în care obiecția clientului se dovedește a fi justificată și S.C. FERAE NATURAE S.R.L. nu va avea un temei juridic diferit pentru a procesa datele cu caracter personal, datele clientului vor fi șterse imediat

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

 • clientul are dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a tuturor date cu caracter personal.
 • clientul are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în următoarele cazuri:
  a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile cu care au fost colectate sau prelucrate
  b. clientul își retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea datelor cu caracter personal
  c. clientul se opune utilizării datelor sale în scopuri de marketing
  d. datele cu caracter personal sunt procesate ilegal
  e. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta obligația legală prevăzută de legislația Uniunii Europene sau de legislația unui stat membru
 • S.C. FERAE NATURAE S.R.L. în urma anumitor cereri de ștergere a datelor cu caracter personal sau de retragere a consimțământului, poate păstra anumite date cu caracter personal, doar atunci când prelucrarea este necesară pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor, precum și pentru îndeplinirea unor obligații legale. Datele sunt reținute în scopul soluționării plângerilor și revendicărilor legate de utilizarea magazinului nostru online.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

 • Clientul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. Depunerea unei cereri, în așteptarea examinării sale, împiedică utilizarea anumitor funcții sau servicii, a căror utilizare implică prelucrarea datelor acoperite de cerere.
 • Clientul are dreptul de a solicita o restricție privind utilizarea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:
  a. contestă exactitatea datelor personale, S.C. FERAE NATURAE S.R.L. limitează utilizarea acestora, pentru o perioadă care sa îi permita verificarea exactității datelor
  b. atunci când prelucrarea datelor este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând restricționarea utilizării acestora
  c. nu mai este nevoie de date personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru a-și susține sau a apăra un drept

Dreptul de acces la date

 • Clientul are dreptul de a obține din partea S.C. FERAE NATURAE S.R.L. o confirmare, dacă prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal, în caz afirmativ, clientul avand dreptul:
  a. să obțină acces la datele sale personale
  b. să dețină informații despre scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, perioada planificată de stocare și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
  c. să ceară o copie a datelor cu caracter personal

Dreptul de rectificare a datelor

 • clientul are dreptul de a solicita administratorului să rectifice datele cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile procesării, clientul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin trimiterea unei declarații suplimentare

Dreptul la transferul de date

 • Clientul are dreptul să primească datele sale personale pe care le-a furnizat către S.C. FERAE NATURAE S.R.L. și apoi să le trimită unui alt operator de date cu caracter personal la alegerea sa.

Când apare o situație similară drepturilor menționate anterior, S.C. FERAE NATURAE S.R.L. este obligat să respecte cererea și să o soluționeze fără întârzieri.

Clientul poate trimite reclamații, solicitări și cereri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor sale

Clientul are dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în scopul încălcării drepturilor sale sau a altor drepturi acordate prin RGPD.